Voor de verandering...

Praktijk voor coaching, training, therapie en consultatie

Wil van den Berg en Lammert Meijer, T 0522-724733, bgg wilvandenberg@live.nl


Vriendelijk welkom bij Voor de verandering...

praktijk van Wil van den Berg en Lammert Meijer

  • Voor coaching, training, therapie en consultatie,
  • voor psychologische zorg,
  • voor scholing en supervisie.


    • Voor wie oplossingsgericht wil werken,
    • voor wie iets wil veranderen,
    • voor wie doelen wil bereiken.

U kunt soms dezelfde dag en anders binnen een week bij Lammert terecht voor een eerste gesprek; overdag, 's avonds en in het weekend, ook via de webcam. Vanwege een enorme vraag is er voor individuele therapie vanuit de Generalistische Basis GGZ bij Wil een wachttijd van ongeveer 3 maanden. Omdat uw zorgverzekeraar een zorgplicht heeft kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor een therapeut waar u binnen 4 weken een afspraak kunt maken voor een eerste gesprek en vervolgens binnen 6 weken na het eerste gesprek met de behandeling kunt starten (meer informatie hierover vind u onder het kopje tarieven).

Elk moment is een nieuw begin. Eindeloos opnieuw beginnen. We veranderen continue. De vraag is hoe we willen veranderen, hoe we willen zijn en hoe we dat kunnen realiseren.                                                            ‘Wees de verandering die je in de wereld wilt zien’, Mahatma Ghandi


Onze visie en doelstelling

De meest effectieve en efficiënte wegen vinden om uw doelen te bereiken.

We werken vanuit oplossingsgerichte perspectieven van zoeken naar competentie, kracht en goede bedoelingen.

Oplossingsgericht wil zeggen gericht en direct werken aan eigen oplossingen voor het hier en nu en aan uitbreiden van uw mogelijkheden.