Voor de verandering...

Praktijk voor coaching, training, therapie en consultatie

Mindfulnesstraining


Mindfulnesstraining is oefening in: milde, open, aandacht voor wat is = waarnemen = gewaar zijn = zijn met wat zich hier en nu aan ons voordoet =  tegenwoordigheid van geest = bewust aanwezig zijn = opmerkzaam zijn = oplettendheid

Aandachttraining leert ons op een milde, open, accepterende manier opmerken wat we op het moment waarnemen: wat we horen, zien, denken, voelen, proeven en ruiken of we dit nu prettig, niet zo prettig of neutraal vinden.Effecten


Door in het hier en nu te leven worden we ons bewust van wat doorgaans aan ons voorbijgaat, verbeteren we onze concentratie en brengen we onszelf tot rust.

We zijn ons bewust van onze gedachten als gedachten en van onze emoties als emoties en zetten ze even opzij. Zo creëren we ruimte om pro­blemen op een andere manier te bezien en tot nieuwe inzichten te komen. Vaak met als resultaat dat deze gebeurtenissen en de stemmingen en emoties die erbij horen, zachter worden, minder fel en pijnlijk. En uiteindelijk: minder belangrijk. We verzachten onszelf en laten oude dingen los, omdat we leven in het hier en nu.  

Accepterende aandacht voor opgebouwde moeheid, onverwerkt verdriet, frustraties of spanningen werkt helend, ruimtescheppend en bevrijdend.

Makkelijker omgaan met vergankelijkheid, veranderlijkheid en onbeheersbaarheid.

Deelnemers ontdekken wat ze zelf kunnen doen om de kwaliteit van hun soms pijnlijke of hopeloos lijkende leven te verbeteren. Deze mogelijkheden tot verbetering of verruiming die er blijken te zijn geven nieuwe zin aan het bestaan.

In een moeilijke situatie snel tot onszelf komen en onze adem, gevoelens en gedachten in goede banen te leiden. We bepalen dan rustig op een nuchtere manier hoe we op de situatie reageren. 


Voor wie? 

 
Voor iedereen die wil werken aan rust, helderheid en stabiliteit door te leven met aandacht in het hier en nu. Met vriendelijke aandacht voor innerlijke en uiterlijke ervaringen leren we met hoofd en met hart te kijken.

Voor werkers in de gezondheidszorg. Een grote mate van aandacht en opmerkzaamheid helpt om in te spelen op verbale en nonverbale signalen. Het relativeert en ondersteunt ons empathisch vermogen. Het zorgt voor zelfinzicht. 

Voor mensen die ‘uitbehandeld’ zijn (voor wie niets meer lijkt te helpen), mensen met burnoutklachten, met stress en chronische pijn, mensen die veel piekeren, met slaap- of concentratieproblemen gebruiken we de op Mindfulness geBaseerde Stress Reductie (MBSR). 

Voor mensen met terugkerende (manische) depressies en angst gebruiken we de op Mindfulness geBaseerde Cognitieve Therapie (MBCT). Na minstens drie depressieve episodes neemt de kans op terugval na de training af van 90% naar 37%. Zowel wie zich op dit moment wel, als wie zich nu niet depressief voelt, kan baat hebbben bij deze training. We leren oefeningen die ons helpen anders om te gaan met gedachten en gevoelens.

De ongedwongen sfeer, de mildheid naar en acceptatie van wat is en hoe we zijn werken helend. We hebben doorgaans niet alleen last van de pijn, we lijden ook nog eens onder de weerstand tegen wat we ervaren. Zoals Jon Kabat-Zinn, de schrijver van het Mindfulness-programma, zegt: ‘Pijn is onvermijdelijk, lijden is optioneel’.

Hoe en wanneer:
8 wekelijkse bijeenkomsten voor 6-8 deelnemers. De volgende groepstraining ‘Aandachtgerichte Cognitieve Therapie’ zal zijn op maandagavond 30 oktober, 6, 13, 20 en 27 november, 4, 11 en 18 december van 19.00 - 21.30 uur en op zaterdag 9 december van 9.30 tot 15.00 uur een oefendag, die we in stilte doorbrengen.  

Waar: óf Praktijk Oosteinde, Dokter Larijweg 110, 7961 NR Ruinerwold óf praktijk Voor de verandering..., Achter de Broeken 12, 7963 PP Ruinen

Telefoon: wooensdag 0522-480936, andere dagen 0522-724733 .

Kosten: € 495 inclusief oefenmateriaal. Op verwijzing van de huisarts vergoedt de zorgverzekeraar de kosten indien bij u minstens driemaal een depressieve episode is gediagnosticeerd. In andere gevallen betaalt u de kosten zelf. Soms vergoeden werkgevers (een deel van) de kosten, omdat ze u graag gezond aan het werk zien.

Trainer: Wil van den Berg