Voor de verandering...

Praktijk voor coaching, training, therapie en consultatie

Wil van den Berg en Lammert Meijer, T 0522-724733, bgg: wilvandenberg@live.nl

Mindfulnesstraining (MBCT&MBSR)

Mindfulnesstraining is oefening in: milde, open, aandacht voor wat is = waarnemen = gewaar zijn = zijn met wat zich hier en nu aan ons voordoet = tegenwoordigheid van geest = bewust aanwezig zijn = opmerkzaam zijn = oplettendheid

Aandachttraining leert ons op een milde, open, accepterende manier opmerken wat we op het moment waarnemen: wat we horen, zien, denken, voelen, proeven en ruiken of we dit nu prettig, niet zo prettig of neutraal vinden.

Effecten

Door in het hier en nu te leven zijn we ons bewust van wat doorgaans aan ons voorbijgaat, verbeteren we onze concentratie en brengen we onszelf tot rust.

We zijn ons bewust van onze gedachten als gedachten, van onze emoties als emoties en we zetten ze even opzij. Zo creëren we ruimte om pro­blemen op een andere manier te bezien en tot nieuwe inzichten te komen. Met vaak als resultaat dat de gebeurtenissen en de stemmingen en emoties die erbij horen, zachter worden, minder fel en pijnlijk, en uiteindelijk: minder belangrijk. We verzachten onszelf en laten oude dingen los, omdat we leven in het hier en nu.  

Accepterende aandacht voor opgebouwde moeheid, onverwerkt verdriet, frustraties of spanningen werkt helend, ruimtescheppend en bevrijdend.

Makkelijk omgaan met vergankelijkheid, veranderlijkheid en onbeheersbaarheid.

Deelnemers ontdekken wat ze zelf kunnen doen om de kwaliteit van hun soms pijnlijke of hopeloos lijkende leven te verbeteren. De mogelijkheden tot verbetering of verruiming die er blijken te zijn geven nieuwe zin aan het bestaan.

In een moeilijke situatie snel tot onszelf komen en onze adem, gevoelens en gedachten in goede banen leiden. We bepalen rustig op een nuchtere manier hoe we op de situatie reageren.

Voor wie?

Voor iedereen die wil werken aan rust, helderheid en stabiliteit door te leven met aandacht in het hier en nu. Met vriendelijke aandacht voor innerlijke en uiterlijke ervaringen leren we met hoofd en met hart te kijken.

Voor werkers in de gezondheidszorg. Een grote mate van opmerkzaamheid helpt om in te spelen op verbale en nonverbale signalen. Vriendelijke aandacht relativeert en ondersteunt ons empathisch vermogen. Aandacht zorgt voor zelfinzicht.

Voor mensen met stress- en burnoutklachten, met chronische pijn, mensen die veel piekeren, met slaap- of concentratieproblemen, mensen die ‘uitbehandeld’ zijn en voor wie niets meer lijkt te helpen, gebruiken we de op Mindfulness geBaseerde Stress Reductie (MBSR).

Voor mensen met terugkerende (manische) depressies en angst gebruiken we de op Mindfulness geBaseerde Cognitieve Therapie (MBCT). Na minstens drie depressieve episodes neemt de kans op terugval na de training af van 90% naar 37%. Zowel wie zich op dit moment wel, als wie zich nu niet depressief voelt, heeft baat bij de oefeningen. We leren oefeningen die ons helpen anders om te gaan met gedachten en gevoelens.

De ongedwongen sfeer, de mildheid naar en acceptatie van wat is en hoe we zijn werken helend. We hebben doorgaans niet alleen last van de pijn, we lijden ook nog eens onder de weerstand tegen wat we ervaren. Zoals Jon Kabat-Zinn, de schrijver van het Mindfulness-programma, zegt: ‘Pijn is onvermijdelijk, lijden is optioneel’.

Investering: Gevraagd wordt om elke dag tijd (ca. 45-60 minuten) te besteden aan oefeningen. De ervaring leert dat hierdoor de positieve effecten toenemen.

Hoe en wanneer: 8 wekelijkse bijeenkomsten en een oefendag voor 6-8 deelnemers. De volgende training ‘Aandachtgerichte Cognitieve Therapie en Stressreductie’ begint maandagavond 10 september 2018 van 19.00 - 21.30 uur.

Waar: Praktijk Voor de verandering..., Achter de Broeken 12, 7963 PP Ruinen

Telefoon: 0522-724733 .

Kosten: € 495 inclusief oefenmateriaal.Sommige verzekeraars vergoeden een deel van de kosten vanuit de aanvullende verzekering, waarbij het eigen risico intact blijft. Het kan dan van belang zijn te weten dat ik cat. 1 lid ben van de VMBN. Soms vergoeden werkgevers of het UWV (een deel van) de kosten, omdat ze u graag gezond aan het werk zien. In andere gevallen betaalt u de kosten zelf.

Trainer: Wil van den Berg