Voor de verandering...

Praktijk voor coaching, training, therapie en consultatie

Wil van den Berg en Lammert Meijer, T 0522-724733, bgg: wilvandenberg@live.nl

Wachttijd Lammert

U kunt soms dezelfde dag en anders binnen een week bij Lammert terecht voor een eerste gesprek; overdag, 's avonds en in het weekend, ook via de webcam.

Aanmeldingswachttijd Wil

Groepstraining

De volgende 8-wekelijkse groepstraining ‘Aandachtgerichte Cognitieve Therapie en Stressreductie' voor 6-8 deelnemers begint op maandagavond 10 september van 19.00 tot 21.30 uur. Klik voor meer informatie op: /aanbod-en-werkwijze/mindfulnesstraining. Mensen die mee willen doen kunnen binnen een week terecht voor een voorgesprek.

Cliënten die in behandeling zijn geweest en zich opnieuw willen aanmelden, kunnen eveneens binnen een week terecht voor een intakegesprek.

Voor nieuwe cliënten voor individuele therapiegesprekken is er een aanmeldstop. Onderstaande zin is een zin die ik van overheidswege verplicht ben integraal op te nemen op de website (zelf zou ik hem anders formuleren):

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).