Voor de verandering...

Praktijk voor mindfulnesstrainigen, retraites en therapie

Aanbod

Mindfulnesstrainingen, retraites en therapie

Mindfulness

U kunt terecht voor de trainingen:

 • Mindfulness Based Cognitive Therapy (Aandachtgerichte Cognitieve Therapie)
 • Mindfulness Based Stress Reduction (Aandachtgerichte Stressreductie)
 • Mindfulness Based Compassionate Living (Compassietraining)
 • Mindfulness Verdiepen & Mindful Communiceren

Stilteretraite zelfcompassie 10 t/m 12 mei van vrijdagmiddag 15.30 uur t/m zondagmiddag 15.30 uur

Meer informatie vindt u onder het bovenste kopje Aanbod, onder Retraite.

Therapie

Gewerkt wordt aan:

 • het oplossen van stress en burnout, het ontwikkelen van vitaliteit
 • persoonlijke effectiviteit, levenskunst en zingeving, het creëren van een goed leven
 • omgaan met en de lading afhalen van negatieve ervaringen, emoties, lichamelijke klachten en trauma's
 • communiceren van hart tot hart, het verbeteren van de relatie met uzelf, uw partner, gezin en anderen in werk en privé

U ontdekt hoe harmonie te scheppen in uzelf en uw omgeving.

Generalistische Basis GGZ

Psychologische zorg vanuit de Generalistische Basis GGZ (gbggz) wordt vanuit het basispakket vergoed door de zorgverzekeraar en is bedoeld

 • voor mensen met relatief eenvoudige psychologische problemen, d.w.z. er is een waarneembare tot substantiële beperking van het functioneren, bij een goed sociaal netwerk en een grote kans op herstel;
 • voor mensen met ernstige, doch stabiele psychische problematiek die langdurig maandelijkse tot tweemaandelijkse begeleiding nodig hebben en
 • als nazorg, ondersteuning en terugvalpreventie voor mensen die al behandeld zijn voor een psychische aandoening.

Voorwaarde voor vergoeding is dat u op het eerste gesprek een verwijzing van de huisarts kunt overleggen naar de gbggz in verband met (een vermoeden van) een DSM benoemde psychische stoornis.

Werkwijze en therapieën

De psychologische zorg omvat kortdurende therapie: gemiddeld 9-10 gesprekken van 60 minuten. Gewoonlijk vinden de gesprekken in het begin wekelijks plaats. Daarna bouwen we af naar eens in de twee weken of zo vaak u nuttig vindt.

Voor verzekerde zorg beginnen we gewoonlijk met enkele diagnostiekconsulten van 60 minuten. We verhelderen de problematiek, bepalen de passende DSM-5 classificatie en de zwaarte van de zorgvraag. Dit laatste wordt zorgvraagtypering genoemd. Na het vaststellen van het zorgvraagtype beginnen we met de behandeling.

Wil bevraagt u met behulp van Oplossingsgerichte Therapie zo, dat u uw oplossing of uw doelen voor ogen ziet. U creëert stap voor stap uw pad en gaat ongeacht de inspanning in de richting van de doelen. Motiverende gespreksvoering ondersteunt dit proces.

Cognitieve Gedragstherapie leert u op verschillende manieren naar zaken te kijken en verruimt uw blikveld. U herkent de hobbels die de doelen in de weg staan en lost deze op. U leert met situaties zo om te gaan als u wilt. Relaxatietherapie en ontspanningsoefeningen versterken het gemak waarmee u dit doet. U doet het werk met uw kennis van uzelf en het vinden van antwoorden op de vragen die u aangereikt krijgt.

Vanuit uw voorkeuren en de kennis en ervaring van Wil kiezen we op welke manier we op weg gaan om uw doelen te bereiken. U leert om emoties als angst, verdriet en boosheid te hanteren en in uw voordeel te gebruiken. Aan het begin van vrijwel elk gesprek maken we de balans op en bespreken we de vooruitgang.

U kunt een afspraak maken voor een gesprek in Ruinen en u heeft de mogelijkheid om een online consult af te nemen. 

Naast bovengenoemde therapieën kunnen we gebruik maken van:

EMDR (aanbevolen bij het post traumatisch stress syndroom) om de lading van traumatische ervaringen af te halen, waardoor een nare ervaring tot het verleden gaat behoren.

Technieken uit de kortdurende psychodynamische psychotherapie voor het oplossen van onzekerheid, angsten en trauma's, die vaak al vanaf de kinderjaren spelen en het bereiken van de doelen in de weg staan.

Mindfulness Based Cognitive Therapy om -na minimaal drie keer een depressieve episode te hebben doorgemaakt- een volgende depressie te voorkomen.

Mindfulness Based Stressreduction en Relaxatietherapie om te ontspannen. Dit wordt aanbevolen bij een gegeneraliseerde angststoornis en burnout.

Mindfulness Based Compassionate Living om compassie (mededogen) verder te ontwikkelen en te verdiepen. Dit zorgt voor een gezonde relatie met uzelf en voor een grotere empathie en openheid naar anderen toe.

Mindfulness Verdiepen & Mindful Communiceren, met onderdelen van Interpersoonlijke Mindfulness, om vanuit de stilte af te stemmen op wat opkomt, om antwoorden te vinden op levensvragen, om na een eerdere mindfulnesstraining de beoefening voort te zetten en verder te ontwikkelen, om mindful te communiceren en de verbinding en relatie met onszelf en anderen verder te onderzoeken, te verdiepen en waar mogelijk te verbeteren.

Systeem- of familietherapie vanuit de contextuele therapie, d.w.z. we stellen ons meerzijdig partijdig op: we kiezen partij voor elk lid van het systeem of de familie.

Familie- en organisatieopstellingen om de plek binnen uw familie of organisatie in te nemen die u past. Hiermee ontstaat balans in het geheel.

Focussen om aandacht te schenken aan iets dat je voelt in je lijf en dat gaat over iets in je leven. Het is zoiets als een donkere wolk boven je hoofd, een brok in je keel of een steen op je maag. In contact komen met je gevoel helpt je te ontdekken wat je echt wilt. Dit geeft ruimte, innerlijke rust en zelfvertrouwen.