Voor de verandering...

Praktijk voor mindfulnesstrainigen, retraites en therapie

Wil van den Berg

Gezondheidszorgpsycholoog BIG 69054110625, lid LVVP
Trainer cat. 1 MBCT/MBSR, MBCL, MVMC, lid VMBN, VVM

Sinds 1988 werk ik als zelfstandig gevestigd psycholoog vanuit: Voor de verandering....

Tijdens de psychologiestudie ging mijn interesse uit naar de wisselwerking van hersenen en gedrag (denken, voelen, doen) en vond ik het fascinerend hoe wij in staat zijn onze hersenen te beïnvloeden. De masteropleiding in de psychologische functieleer/psychonomie heb ik afgesloten met een afstudeerstage en -werkstuk bij professor Dick Swaab aan het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek.

In mijn werk als psycholoog zoek ik naar wat werkt in therapie en zo heb ik mij, onder meer bij de volgende leermeesters, methodieken eigen gemaakt:

Van Albert Ellis heb ik de Rationeel Emotieve Therapie -één van de eerste cognitieve gedragstherapieën- geleerd: door anders denken, anders te voelen en anders te doen. Ik kies mijn ervaringen.

In de Masteropleiding Contextuele Therapie van Ivan Boszormenyi-Nagy leerde ik vertrouwen en wederkerigheid in relaties op gang te brengen door de dialoog aan te gaan en te werken vanuit meerzijdige partijdigheid: partij kiezen voor ieder lid van een systeem (gezin of organisatie).

Meesterwerken van oude Chinese filosofen, zoals Tao-te Ching van Lao tzu ondersteunden mentaal een fietstocht van Peking (Beijing) naar Almere. Deze reis van twaalfduizend kilometer begon met een gedachte, een goed gevoel en de eerste trap.

Aan het einde was een nieuw begin: een praktische opleiding tot (Business) Master NLP. NLP hielp onbewuste en beperkende overtuigingen en gewoontes te vervangen door verruimende overtuigingen en ongekende mogelijkheden te ontdekken.

In de Masteropleiding Oplossingsgerichte Therapie van Steve de Shazer en Insoo Kim Berg leerde ik hoe mensen te helpen hún oplossingen te vinden en hun gewenste staat van zijn te bereiken.

Bij Ad de Jongh en Erik ten Broeke trainde ik om met EMDR de lading van een enkelvoudige nare of traumatische gebeurtenis af te halen in één of twee sessies.  

Familie- en organisatieopstellingen bij Hylke Bonnema lieten zien hoe het afstemmen op een verlangen van een deelnemer, de (plaatsvervangende) leden van een familie of organisatie in beweging brengt om hun plek in te nemen zodat uiteindelijk een beweging naar een harmonieus geheel ontstaat.

Mindful (met milde aandacht) bezig zijn maakt van het hele leven een bijzondere reis, met speciale dank aan Thich Nhat Hanh. Mindfulness Based Cognitive Therapy, Mindfulness Based Stress Reduction, Mindfulness Based Compassionate Living en Mindfulness Verdiepen en Mnidful Communiceren vormen voor mij praktische trainingen om (delen van) zijn gedachtengoed toe te passen. Ze brengen me onder meer vakantiemomentjes in het dagelijks leven.

Van Aaffien de  Vries leerde ik hoe Focussen, afstemmen op een vaag gevoel in het lichaam, kan helpen om te ontdekken wat nodig is om te helen.

Bovenstaande ingrediënten, gecombineerd met actief luisteren, brengt ons tot de kern van waaruit de oplossing zichtbaar wordt.

Ik werk vanuit rust, integriteit en betrokkenheid. In therapie vormt de Oplossingsgerichte Therapie de basis. We onderzoeken waar je met de therapie naar toe zou willen, wat je zou willen bereiken en wanneer je tevreden zou zijn over de therapie. Hier werken we stapsgewijze naartoe, waarbij we geregeld de stand van zaken evalueren. De Oplossingsgerichte Therapie wordt naar behoefte aangevuld met Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, methodieken uit de kortdurende psychodynamische psychotherapie, Relaxatietherapie, op Mindfulness geBaseerde Cognitieve Therapie (MBCT), op Mindfulness geBaseerde Stress Reductie (MBSR), op Mindfulness geBaseerd Compassievol Leven (MBCL), Mindfulness Verdiepen en Mindful Communiceren (MVMC), Socratische en Motiverende Gespreksvoering, Contextuele Therapie en familie- en organisatieopstellingen.