Voor de verandering...

Praktijk voor coaching, training, therapie en consultatie

Wil van den Berg, T 0522-724733, bgg: wilvandenberg@live.nl

Aanbod

U kunt bij ons terecht:

individueel en relationeel in partner-, gezins-, en groepsverband

 • voor psychologische hulp en consultatie
 • voor coaching en training, gericht op werk en privé
 • voor scholing en supervisie
 • voor meditatie

Gewerkt wordt aan:

 • oplossen van werk- en studieproblemen, stress en burnout, ontwikkelen van vitaliteit
 • persoonlijke effectiviteit, levenskunst en zingeving, creëren van een goed leven
 • omgaan met en de lading afhalen van negatieve ervaringen, emoties, lichamelijke klachten, ziekten en trauma's
 • communicatie, verbeter de relatie met uzelf, uw partner, gezin en anderen in werk en privé

U ontdekt hoe harmonie te scheppen in uzelf en uw omgeving.

Generalistische Basis GGZ

Psychologische zorg vanuit de Generalistische Basis GGZ is bedoeld

 • voor mensen met relatief eenvoudige psychologische problemen, d.w.z. er is een waarneembare tot substantiële beperking van het functioneren, bij een goed sociaal netwerk en een grote kans op herstel;
 • voor mensen met ernstige, doch stabiele psychische problematiek die langdurig maandelijkse begeleiding nodig hebben en
 • als nazorg, ondersteuning en terugvalpreventie voor mensen die al behandeld zijn voor een psychische aandoening.

Deze psychologische zorg omvat kortdurende therapie: ongeveer 1-12 gesprekken van 45 minuten of 1-9 gesprekken van 60 minuten.

Gewoonlijk vinden de gesprekken in het begin wekelijks plaats. Daarna bouwen we af naar eens in de twee weken of zo vaak u nuttig vindt.

Coaching & supervisie

Aan de hand van uw leervragen stellen we samen de doelen op en gaan we op weg om die doelen te bereiken. Gesprekken duren 60 minuten en de frequentie van de gesprekken is afhankelijk van uw wens.

Consultatie

U wilt een gesprek om uw vragen te beantwoorden. Consulten gaan bijvoorbeeld over:

 • Hoe kan ik iets het beste aanpakken? We inventariseren met u uw oplossing in voor u haalbare stappen.
 • Hoe ga ik om met ongewenst gedrag?
 • Een diagnose stellen.

Training

U kunt bij ons terecht voor trainingen

 • Mindfulness:
  • Mindfulness Based Cognitive Therapy (Aandachtgerichte Cognitieve Therapie)
  • Mindfulness Based Stress Reduction (Aandachtgerichte Stressreductie)
  • Mindfulness Based Compassionate Living (Compassietraining)
 • Persoonlijke Effectiviteit
 • Oplossingsgericht denken en doen
 • Trainingen op maat, waarbij u aangeeft wat u wilt leren en Wil daar invulling aan geeft.


Scholing

Ervaringen uit meer dan 30 jaar praktijk voeren

- met verschillende therapiemethoden

- met manieren om doelen te bereiken

- met de laatste ontwikkelingen

geeft Wilj door, middels supervisie, scholing en trainingen op maat.

Werkwijze

Wil luistert en stelt vragen, waardoor u begint met uw oplossing voor ogen. U creëert een pad naar de oplossing toe en bewandelt dit pad stap voor stap. U leert de hobbels die de oplossing in de weg staan te herkennen en deze op te lossen. Wil bevraagt u zo, dat u na het eerste of soms tweede gesprek uw doelen helder heeft en u de eerste stap zet in de richting van die doelen. U doet het werk met uw kennis van uzelf en het vinden van antwoorden op de vragen die u aangereikt krijgt.

Vanuit kennis en ervaring krijgt u voorstellen voor behandelmethodes. U kiest met Wil op welke manier we op weg gaan om uw doelen te bereiken om emoties als angst, verdriet en boosheid te hanteren en in uw voordeel te gebruiken. Aan het begin van vrijwel elk gesprek maken we de balans op en bespreken we de vooruitgang.

Manieren om doelen te bereiken

We gebruiken onder meer:

Oplossingsgericht werken en visualiseren om doelen helder voor ogen te krijgen. U focust op de gestelde doelen en gaat ongeacht de inspanning in de richting van die doelen. Motiverende gespreksvoering ondersteunt dit proces. In het verlengde hiervan ligt de probleemoplossende therapie (Problem Solving Therapy), waarin u stapsgewijs leert hoe u uw problemen op kunt lossen.

EMDR (aanbevolen bij het post traumatisch stress syndroom) en technieken uit de kortdurende psychodynamische psychotherapie voor het oplossen van onzekerheid, angsten en trauma's die het bereiken van de doelen in de weg staan.

Mindfulness Based Cognitive Therapy om -na minimaal drie keer een depressieve episode te hebben doorgemaakt- een volgende depressie te voorkomen.

Mindfulness Based Stressreduction en Relaxatietherapie om te ontspannen. Dit wordt aanbevolen bij een gegeneraliseerde angststoornis en burnout.

Mindfulness Based Compassionate Living om compassie (mededogen) verder te ontwikkelen en te verdiepen. Dit zorgt voor een gezonde relatie met jezelf en voor een grotere empathie en openheid naar anderen toe.

Systeem- of familietherapie vanuit de contextuele benadering, d.w.z. we stellen ons meerzijdig partijdig op: we kiezen partij voor elk lid van het systeem of de familie.

Familie- en organisatieopstellingen om de plek binnen uw familie of organisatie in te nemen die u past. Hiermee ontstaat balans in het geheel.

Daarnaast kunnen technieken als Focussen, Transactionele Analyse en Cognitieve Gedragstherapie uw blikveld verruimen en u op verschillende manieren naar zaken laten kijken. U gaat daardoor met situaties zo om als u wilt. Relaxatietherapie en ontspanningsoefeningen versterken dit.