Voor de verandering...

Praktijk voor coaching, training, therapie en consultatie

Wil van den Berg, T 0522-724733, bgg: wilvandenberg@live.nl

Mindfulnesstraining (MBCT, MBSR en MBCL)

Mindfulnesstraining is oefening in: milde, open, aandacht voor wat is = waarnemen = gewaar zijn = zijn met wat zich hier en nu aan ons voordoet = tegenwoordigheid van geest = bewust aanwezig zijn = opmerkzaam zijn = oplettendheid

Aandachttraining leert ons op een milde, open, accepterende manier opmerken wat we op het moment waarnemen: wat we horen, zien, denken, voelen, proeven en ruiken of we dit nu prettig, niet zo prettig of neutraal vinden.

De aangeboden mindfulnesstrainingen zijn trainingen Aandachtgerichte Cognitieve Therapie en Stressreductie (MBCT/MBSR) en Compassietrainingen (MBCL).


Effecten

Door in het hier en nu te leven zijn we ons bewust van wat doorgaans aan ons voorbijgaat, verbeteren we onze concentratie en brengen we onszelf tot rust.

We zijn ons bewust van onze gedachten als gedachten, van onze emoties als emoties en we zetten ze even opzij. Zo creëren we ruimte om pro­blemen op een andere manier te bezien en tot nieuwe inzichten te komen. Met vaak als resultaat dat de gebeurtenissen en de stemmingen en emoties die erbij horen, zachter worden, minder fel en pijnlijk, en uiteindelijk minder belangrijk. We verzachten onszelf en laten oude dingen los, omdat we leven in het hier en nu.  

Accepterende aandacht voor opgebouwde moeheid, onverwerkt verdriet, frustraties of spanningen werkt helend, ruimtescheppend en bevrijdend.

Makkelijk omgaan met vergankelijkheid, veranderlijkheid en onbeheersbaarheid.

Deelnemers ontdekken wat ze zelf kunnen doen om de kwaliteit van hun soms pijnlijke of hopeloos lijkende leven te verbeteren. De mogelijkheden tot verbetering of verruiming die er blijken te zijn geven nieuwe zin aan het bestaan.

In een moeilijke situatie snel tot onszelf komen en onze adem, gevoelens en gedachten in goede banen leiden. We bepalen rustig op een nuchtere manier hoe we op de situatie reageren.

Voor wie?

Aandachtgerichte Stressreductie (MBSR)

Voor iedereen die wil werken aan rust, helderheid en stabiliteit door te leven met aandacht in het hier en nu. Met vriendelijke aandacht voor innerlijke en uiterlijke ervaringen leren we met hoofd en met hart te kijken.

Voor werkers in de gezondheidszorg. Een grote mate van opmerkzaamheid helpt om in te spelen op verbale en nonverbale signalen. Vriendelijke aandacht relativeert en ondersteunt ons empathisch vermogen. Aandacht zorgt voor zelfinzicht.

Voor mensen met stress- en burnoutklachten, met chronische pijn, mensen die veel piekeren, met slaap- of concentratieproblemen, mensen die ‘uitbehandeld’ zijn en voor wie niets meer lijkt te helpen.

Aandachtgerichte Cognitieve Therapie (MBCT)

Voor mensen met terugkerende (manische) depressies en angst. Na minstens drie depressieve episodes neemt de kans op terugval na de training af van 90% naar 37%. Zowel wie zich op dit moment wel, als wie zich nu niet depressief voelt, heeft baat bij de oefeningen. We leren oefeningen die ons helpen anders om te gaan met gedachten en gevoelens.

Compassietraining (MBCL)

Voor mensen die gezond wil leren omgaan met pijn, stress of lijden op lichamelijk, geestelijk, emotioneel of relationeel gebied. Wie al vertrouwd is met aandachttraining verdiept met dit programma de helende werking van mindfulness met oefeningen in compassie naar zichzelf en anderen.

De ongedwongen sfeer, de mildheid naar en acceptatie van wat is en hoe we zijn werken helend. We hebben doorgaans niet alleen last van de pijn, we lijden ook nog eens onder de weerstand ertegen. Zoals Jon Kabat-Zinn, de schrijver van het Mindfulness-programma, zegt: ‘Pijn is onvermijdelijk, lijden is optioneel’.

Investering: De trainingen bestaan uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur en een oefendag in stilte. Gevraagd wordt om elke dag tijd (ca. 45-60 minuten) te besteden aan oefeningen. De ervaring leert dat hierdoor de positieve effecten toenemen.

Hoe: We hanteren de richtlijnen van het RIVM, dus we wassen onze handen direct na binnekomst en houden anderhalve meter afstand van elkaar. Het aantal deelnemers is zolang 1,5 meter de norm is, gezien de ruimte, maximaal 5.

Wanneer: Trainingen vinden plaats op zaterdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur met tussen de 6e en de 7e bijeenkomst een stiltedag van 9.30 tot 15.30.

Waar: Praktijk Voor de verandering..., Achter de Broeken 12, 7963 PP Ruinen. Parkeren bij nr. 12A en aan die kant van de boerderij is de ingang.

Aanmelden: via 0522-724733 of wilvandenberg@live.nl. .

Kosten voor mensen die de training buiten de therapie om doen: € 495 inclusief oefenmateriaal. Sommige verzekeraars vergoeden een deel van de kosten vanuit de aanvullende verzekering, waarbij het eigen risico intact blijft. Het kan dan van belang zijn te weten dat ik cat. 1 lid ben van de VMBN. Soms vergoeden werkgevers of het UWV (een deel van) de kosten, omdat ze u graag gezond aan het werk zien. In andere gevallen betaalt u de kosten zelf.

Cat. 1 trainer, lid VMBN: Wil van den Berg

Wil je een groep van 5-8 deelnemers aanmelden dan bepalen we in overleg tijd en plaats.