Voor de verandering...

Praktijk voor coaching, training, therapie en consultatie

Wil van den Berg, T 0522-724733, bgg: wilvandenberg@live.nl

Wil van den Berg

Sinds 1988 werk ik als zelfstandig gevestigd psycholoog vanuit: Voor de verandering.... Ik ben geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog (BIG 69054110625), lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen: http://www.lvvp.info.nl, cat. 1 lid van de beroepsvereniging voor mindfulnesstrainers: www.vmbn.nl en van de Vereniging Voor Mindfulness: www.verenigingvoormindfulness.nl.

Ik werk met mensen van alle leeftijden (zorgverzekeraars vergoeden alleen volwassenen).
Voor particulieren en mensen in het bedrijfsleven bied ik coaching en trainingen:
Mindfulness, Persoonlijke Effectiviteit, Oplossingsgericht Denken en Doen, Familie- en Systeemopstellingen en trainingen op maat.

Ik gebruik naast de Oplossingsgerichte Benadering onder meer Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, methodieken uit de kortdurende psychodynamische psychotherapie, Relaxatietherapie, NeuroLinguistisch Programmeren (NLP), op Mindfulness geBaseerde Cognitieve Therapie (MBCT), op Mindfulness geBaseerde Stress Reductie (MBSR), op Mindfulness geBaseerd Compassievol Leven (MBCL), Socratische en Motiverende Gespreksvoering, Contextuele Therapie en familie- en organisatieopstellingen.

Tijdens de psychologiestudie ging mijn interesse vooral uit naar de wisselwerking van hersenen en gedrag (denken, voelen, doen) en vond ik het fascinerend hoe wij in staat zijn onze hersenen te beïnvloeden. De masteropleiding in de psychologische functieleer heb ik afgesloten met een afstudeerstage en -werkstuk bij professor Dick Swaab aan het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek.

In mijn werk als psycholoog zoek ik naar wat werkt in therapie en zo heb ik mij, onder meer bij de volgende leermeesters, methodieken eigen gemaakt:
Van Albert Ellis heb ik de Rationeel Emotieve Therapie geleerd: door anders denken, anders te voelen en anders te doen. Ik kies mijn ervaringen.

In de Masteropleiding Contextuele Therapie van Ivan Boszormenyi-Nagy: vertrouwen en wederkerigheid in relaties op gang te brengen door de dialoog aan te gaan en te werken vanuit meerzijdige partijdigheid: partij kiezen voor ieder lid van een systeem (gezin of organisatie).

Meesterwerken van oude Chinese filosofen, zoals Tao-te Ching van Lao tzu ondersteunden mentaal een fietstocht van Peking (Beijing) naar Almere. Deze reis van twaalfduizend kilometer begon met een gedachte, een goed gevoel en de eerste stap met aan het einde een nieuw begin: een praktische opleiding tot (Business) Master NLP. NLP leerde oude overtuigingen en gewoontes te vervangen door nieuwe en ongekende mogelijkheden te ontdekken.

In de Masteropleiding Oplossingsgerichte Therapie van Steve de Shazer en Insoo Kim Berg leerde ik hoe mensen te helpen hún oplossingen te vinden en hun gewenste staat van zijn te bereiken.

Bij Ad de Jongh en Erik ten Broeke: met EMDR de gevolgen in het hier en nu van een enkelvoudige nare gebeurtenis in één of twee sessies op te lossen.  
Met familie- en organisatieopstellingen bij Hylke Bonnema: hoe het afstemmen op een verlangen van een lid van een familie of organisatie, de (plaatsvervangende) leden van een familie of organisatie in beweging brengt om hun plek in te nemen zodat uiteindelijk een beweging naar een harmonieus geheel ontstaat.

Hoe Mindfulness Based Cognitive Therapy en Mindfulness Based Stress Reduction te gebruiken als vakantiemomentjes in het dagelijks leven en hoe mindful (met milde aandacht) bezig zijn van het hele leven een bijzondere reis kan maken. Met dank aan Noud de Haas.

Met bovenstaande ingrediënten gecombineerd met actief luisteren komen we tot de kern van waaruit de oplossing zichtbaar wordt. Ik werk vanuit rust, integriteit en betrokkenheid.

Hieronder vindt u mijn verplichte en goedgekeurde kwaliteitsstatuut. Dit kwaliteitsstatuut borgt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd.