Voor de verandering...

Praktijk voor mindfulnesstrainigen, retraites en therapie

Mindfulnesstrainingen: MBCT, MBSR, MBCL, MVMC

het beoefenen van milde, open aandacht voor wat is

Mindfulnesstraining is oefening in: milde open, aandacht voor wat is = waarnemen = gewaar zijn = zijn met wat zich hier en nu aan ons voordoet = tegenwoordigheid van geest = bewust aanwezig zijn = opmerkzaam zijn = oplettendheid

Aandachttraining leert ons op een milde, open, accepterende manier opmerken wat we op het moment waarnemen: wat we horen, zien, denken, voelen, proeven en ruiken of we dit nu prettig, niet zo prettig of neutraal vinden.

De aangeboden mindfulnesstrainingen zijn trainingen Aandachtgerichte Cognitieve Therapie (MBCT), Aandachtgerichte Stressreductie (MBSR), Compassietrainingen (MBCL) en Mindfulness Verdiepen & Mindful Communiceren (MVMC).

 

Effecten

Door in het hier en nu te leven zijn we ons bewust van wat doorgaans aan ons voorbijgaat, verbeteren we onze concentratie en brengen we onszelf tot rust.

We zijn ons bewust van onze gedachten als gedachten, van onze emoties als emoties en we zetten ze even opzij. Zo creëren we ruimte om pro­blemen op een andere manier te bezien en tot nieuwe inzichten te komen. Met vaak als resultaat dat de gebeurtenissen en de stemmingen en emoties die erbij horen, zachter worden, minder fel en pijnlijk, en uiteindelijk minder belangrijk. We verzachten onszelf en laten oude dingen los, omdat we leven in het hier en nu.  

Accepterende aandacht voor opgebouwde moeheid, onverwerkt verdriet, frustraties of spanningen werkt helend, ruimtescheppend en bevrijdend.

We leren makkelijk omgaan met vergankelijkheid, veranderlijkheid en onbeheersbaarheid.

Deelnemers ontdekken wat ze zelf kunnen doen om de kwaliteit van hun soms pijnlijke of hopeloos lijkende leven te verbeteren. De mogelijkheden tot verbetering of verruiming die er blijken te zijn geven nieuwe zin aan het bestaan.

In een moeilijke situatie snel tot onszelf komen en onze ademhaling, gevoelens en gedachten in goede banen leiden. We bepalen rustig op een nuchtere manier hoe we op de situatie reageren.
 

Voor wie?

Aandachtgerichte Cognitieve Therapie (MBCT)

Voor mensen met terugkerende (manische) depressies en angst. Na minstens drie depressieve episodes neemt de kans op terugval na de training af van 90% (zonder behandeling) naar 37%. Zowel wie zich op dit moment wel, als wie zich nu niet depressief voelt, heeft baat bij de oefeningen. We leren oefeningen die ons helpen anders om te gaan met gedachten en gevoelens. Voor mensen met een recidiverende depressieve stoornis in remissie, met drie of meer voorafgaande depressieve episodes, vergoeden de zorgverzekeraars de kosten vanuit het basispakket, als onderdeel van de therapie.

Aandachtgerichte Stressreductie (MBSR)

Voor wie wil werken aan rust, helderheid en stabiliteit door te leven met aandacht in het hier en nu. Met vriendelijke aandacht voor innerlijke en uiterlijke ervaringen leren we met hoofd en met hart te kijken. Dit relativeert, zorgt voor zelfinzicht en ondersteunt ons empathisch vermogen. Opmerkzaamheid helpt in te spelen op verbale en nonverbale signalen. Voor mensen die met mensen werken, mensen met stress- en burnoutklachten, met chronische pijn, met slaap- of concentratieproblemen, mensen die veel piekeren en voor mensen die ‘uitbehandeld’ zijn en voor wie niets meer lijkt te helpen.

Compassietraining (MBCL)

Voor mensen die gezond wil leren omgaan met pijn, stress of lijden op lichamelijk, geestelijk, emotioneel of relationeel gebied. Wie al vertrouwd is met aandachttraining verdiept met dit programma de helende werking van mindfulness met oefeningen in compassie naar zichzelf en anderen. De ongedwongen sfeer, de mildheid naar en acceptatie van wat is en hoe we zijn werken helend. We hebben doorgaans niet alleen last van de pijn, we lijden ook nog eens onder de weerstand ertegen. Zoals Jon Kabat-Zinn, de schrijver van het Mindfulness-programma, zegt: ‘Pijn is onvermijdelijk, lijden is optioneel’.

Mindfulness Verdiepen en Mindful Communiceren (MVMC)

Voor mensen die een eerdere mindfulnesstraining hebben gevolgd en de beoefening willen voortzetten en verdiepen. De training biedt de mogelijkheid om mindfulness ook buiten de meditatiemat handen en voeten te geven. Daar waar velen zich op de mat al snel of na enige oefening thuis voelen, blijkt het vaak nog uitdagend mindfulness in te zetten zodra we in contact treden met anderen.De training reikt handvatten aan om mindful en authentiek te communiceren en de verbinding en relatie met onszelf en anderen verder te onderzoeken, te verdiepen en waar mogelijk te verbeteren.

Investering: De trainingen bestaan uit 8 (MBSR, MBCT en MBCL) of 6 (MVMC) wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur en een oefendag in stilte. Gevraagd wordt om elke dag tijd (ca. een uur) te besteden aan oefeningen. De ervaring leert dat hierdoor de positieve effecten toenemen.

Hoe: We werken in een kleine groep van 5-8 deelnemers.

Wat en wanneer: Wil je een groep aanmelden dan bepalen we in overleg tijd en plaats. Zodra er minimaal vijf deelnemers zijn voor een groep gaan we van start.

Waar: Praktijk Voor de verandering..., Achter de Broeken 12, 7963 PP Ruinen.

Aanmelden: via 0522-724733 of wilvandenberg@live.nl. .

Kosten voor mensen die de training buiten de therapie om doen: € 545 voor MBCT, MBSR en MBCL en € 436,00 voor MVMC, inclusief oefenmateriaal. Sommige verzekeraars vergoeden een deel van de kosten vanuit de aanvullende verzekering, waarbij het eigen risico intact blijft. Het kan dan van belang zijn te weten dat Wil cat. 1 lid is van de VMBN. Soms vergoeden werkgevers of het UWV (een deel van) de kosten, omdat ze u graag gezond aan het werk zien. In andere gevallen betaalt u de kosten zelf.

Trainer: Wil van den Berg, ingeschreven in het kwaliteitsregister voor mindfulnesstrainers (SMR), cat. 1 trainer, lid VMBN.