Voor de verandering...

Praktijk voor coaching, training, therapie en consultatie

U kunt bij ons terecht:


individueel en relationeel in partner-, gezins-, en groepsverband

 • voor psychologische hulp en consultatie
 • voor coaching en training, individueel en met teams, gericht op werk en privé
 • voor scholing en supervisie
 • voor meditatie

Gewerkt wordt aan:

 • oplossen van werk- en studieproblemen, stress en burnout, ontwikkelen van vitaliteit
 • persoonlijke effectiviteit, levenskunst en zingeving, creëren van een goed leven
 • omgaan met negatieve ervaringen, emoties, lichamelijke klachten, ziekten en trauma's
 • communicatie, verbeter de relatie met uzelf, uw partner, gezin en anderen in werk en privé


U ontdekt hoe harmonie te scheppen in uzelf en uw omgeving.


Generalistische Basis GGZ

Psychologische zorg vanuit de Generalistische Basis GGZ is bedoeld

 • voor mensen met relatief eenvoudige psychologische problemen, d.w.z. er is een waarneembare tot substantiële beperking van het functioneren, bij een goed sociaal netwerk en een grote kans op herstel;
 • voor mensen met ernstige, doch stabiele psychische problematiek die langdurige begeleiding nodig hebben en
 • als nazorg, ondersteuning en terugvalpreventie voor mensen die al behandeld zijn voor een psychische aandoening.

Deze psychologische zorg omvat kortdurende therapie: ongeveer 1-12 gesprekken van 45 minuten per gesprek of 1-9 gesprekken van 60 minuten per gesprek.

Gewoonlijk vinden de gesprekken in het begin wekelijks plaats. Daarna gaan we verder met eens in de twee weken of zo vaak u nuttig vindt. Wanneer snelle en intensieve aandacht nodig is breiden we de gesprekken uit naar 2x per week.


Coaching & supervisie

Aan de hand van uw leervragen stellen we samen de doelen op en gaan we op weg om die doelen te bereiken. Gesprekken duren 60 minuten en de frequentie van de gesprekken is afhankelijk van uw wens.


Consultatie

U wilt een gesprek om uw vragen te beantwoorden. Consulten gaan bijvoorbeeld over:

 • Hoe kan ik iets het beste aanpakken? We inventariseren met u uw oplossing in voor u haalbare stappen.
 • Hoe ga ik om met ongewenst gedrag binnen mijn organisatie?
 • Een diagnose stellen voor een collega.


Training

U kunt bij ons terecht voor trainingen

 • Mindfulness, zowel Mindfulness Based Cognitive Therapy (Aandachtgerichte Cognitieve Therapie) als Mindfulness Based Stress Reduction (Aandachtgerichte Stressreductie)
 • Persoonlijke Effectiviteit
 • Oplossingsgericht denken en doen
 • Trainingen op maat, waarbij u aangeeft wat u wilt leren en wij daar invulling aan geven.


Scholing

    Onze ervaringen uit meer dan 25 jaar praktijkvoeren

- met verschillende therapiemethoden
- met manieren om met cliënten doelen te bereiken
- met de laatste ontwikkelingen
geven wij door, middels supervisie, scholing en cursussen op maat


Werkwijze

Onze kracht ligt in luisteren en vragen stellen, waardoor u begint met uw oplossing voor ogen. U creëert een pad naar de oplossing toe en bewandelt dit pad stap voor stap. U leert de hobbels die de oplossing in de weg staan te herkennen en deze op te lossen.

Wij bevragen u zo, dat u na het eerste of soms tweede gesprek uw doelen helder heeft en u de eerste stap zet in de richting van die doelen. U doet het werk met uw kennis van uzelf en het vinden van antwoorden op de vragen die wij u aanreiken. Wij begeleiden vanuit onze kennis en ervaring.

Wij komen met voorstellen voor behandelmethodes. U kiest met ons op welke manier we op weg gaan om uw doelen te bereiken om emoties als angst, verdriet en boosheid te hanteren en in uw voordeel te gebruiken. Aan het begin van vrijwel elk gesprek maken we de balans op en bespreken we de vooruitgang.


Manieren om doelen te bereiken

We gebruiken onder meer:

Oplossingsgericht werken en visualiseren om doelen helder voor ogen te krijgen. U focust op de gestelde doelen en gaat ongeacht de inspanning in de richting van die doelen. Motiverende gespreksvoering ondersteunt dit proces.

In het verlengde hiervan ligt de probleemoplossende therapie (Problem Solving Therapy), waarin u stapsgewijs leert hoe u uw problemen op kunt lossen.

Met EMDR (aanbevolen bij het post traumatisch stress syndroom) en technieken uit de kortdurende psychodynamische psychotherapie lossen we onzekerheid, angsten en trauma's op die het bereiken van de doelen in de weg staan.

Oplossingsgericht werken, Focussen, Mindfulness (Mindfulness Based Cognitive Therapy wordt aanbevolen voor mensen die minimaal drie keer een depressieve episode hebben doorgemaakt), Transactionele Analyse en Cognitieve Gedragstherapie, waaronder Cognitieve herstructurering, Rationeel Emotieve Training en Psychologische paniekmanagement verruimen uw blikveld en laten u op verschillende manieren naar zaken kijken. U gaat daardoor met situaties zo om als u wilt. Relaxatietherapie (aanbevolen bij gegeneraliseerde angststoornis) en ontspanningsoefeningen versterken dit.

Met Socratische Gespreksvoering heeft u handvatten om een goed gesprek te voeren.

Met familie- en organisatieopstellingen neemt u de plek in binnen uw familie of organisatie die u past. Hiermee ontstaat balans in het geheel.

Met systeem- of familietherapie vanuit de contextuele benadering stellen we ons meerzijdig partijdig op: we kiezen partij voor elk lid van het systeem of de familie.