Voor de verandering...

Praktijk voor coaching, training, therapie en consultatie

Wil van den Berg, T 0522-724733, bgg wilvandenberg@live.nl


Vriendelijk welkom bij Voor de verandering...

praktijk van Wil van den Berg

  • Voor coaching, training, therapie en consultatie,
  • voor psychologische zorg,
  • voor scholing en supervisie.


    • Voor wie oplossingsgericht wil werken,
    • voor wie iets wil veranderen,
    • voor wie doelen wil bereiken.

Voor individuele therapie vanuit de Generalistische Basis GGZ is een aanmeldstop voor nieuwe cliënten. Omdat uw zorgverzekeraar een zorgplicht heeft kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor een therapeut waar u binnen 4 weken een afspraak kunt maken voor een eerste gesprek en vervolgens binnen 6 weken na het eerste gesprek met de behandeling kunt starten.

Elk moment is een nieuw begin. Eindeloos opnieuw beginnen. We veranderen continue. De vraag is hoe we willen veranderen, hoe we willen zijn en hoe we dat kunnen realiseren.                                                            ‘Wees de verandering die je in de wereld wilt zien’, Mahatma Ghandi


Visie en doelstelling

De meest effectieve en efficiënte wegen vinden om uw doelen te bereiken.

We werken vanuit oplossingsgerichte perspectieven van zoeken naar competentie, kracht en goede bedoelingen.

Oplossingsgericht wil zeggen gericht en direct werken aan eigen oplossingen voor het hier en nu en aan uitbreiden van uw mogelijkheden.