Voor de verandering...

Praktijk voor mindfulnesstrainingen, coaching en therapie
Wil van den Berg, T 0522-724733, bgg: wilvandenberg@live.nl
Gezondheidszorgpsycholoog BIG 69054110625, lid LVVP
Trainer MBCT, MBSR, MBCL, MVMC, cat. 1 lid VMBN


Vriendelijk welkom bij Voor de verandering...                                                                                                                          

Achter de Broeken 12 in Ruinen                                                                      

(parkeren bij 12A)

Praktijk van Wil van den Berg

       


    • Voor wie iets wil veranderen,
    • voor wie rust en ruimte in zichzelf wil ervaren,
    • voor wie oplossingsgericht wil werken om doelen te bereiken.


Mensen met een recidiverende depressieve stoornis in remissie, met drie of meer voorafgaande depressieve episodes kunnen gewoonlijk binnen een week terecht voor een gesprek. Zij kunnen veel baat hebben bij een training Aandachtgerichte Cognitieve Therapie (zie het kopje Aanbod onder Mindfulness). Na minstens drie depressieve episodes neemt de kans op terugval na de training af van 90% (zonder behandeling) of 66% (na een gebruikelijke behandeling) naar 37%. Zorgverzekeraars vergoeden de kosten als onderdeel van de therapie.

Voor individuele therapie vanuit de Generalistische Basis GGZ iseen aanmeldstop voor nieuwe cliënten. Omdat uw zorgverzekeraar een zorgplicht heeft kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor een therapeut waar u binnen 4 weken een afspraak kunt maken voor een eerste gesprek en vervolgens binnen 10 weken na het eerste gesprek met de behandeling kunt starten.


Elk moment is een nieuw begin. Eindeloos opnieuw beginnen. We veranderen continue. De vraag is hoe we willen veranderen, hoe we willen zijn en hoe we dat kunnen realiseren.


                                                            ‘Wees de verandering die je in de wereld wilt zien’, Mahatma Ghandi


Visie en doelstelling

De meest effectieve en efficiënte wegen vinden om uw doelen te bereiken.

We werken vanuit oplossingsgerichte perspectieven van zoeken naar competentie, kracht en goede bedoelingen.

Oplossingsgericht wil zeggen gericht en direct werken aan eigen oplossingen voor het hier en nu en aan uitbreiden van uw mogelijkheden.