Voor de verandering...

Praktijk voor coaching, training en therapie
Wil van den Berg, T 0522-724733, bgg: wilvandenberg@live.nl
Gezondheidszorgpsycholoog BIG 69054110625


Vriendelijk welkom bij Voor de verandering...                                                                                                                          

Achter de Broeken 12 in Ruinen

(parkeren bij 12A)

Praktijk van Wil van den Berg

GZ-psycholoog BIG 69054110625

Cat. 1 trainer MBCT/MBSR, trainer MBCL          


    • Voor wie oplossingsgericht wil werken,
    • voor wie iets wil veranderen,
    • voor wie doelen wil bereiken.


Voor individuele therapie vanuit de Generalistische Basis GGZ is een aanmeldstop voor nieuwe cliënten. Omdat uw zorgverzekeraar een zorgplicht heeft kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor een therapeut waar u binnen 4 weken een afspraak kunt maken voor een eerste gesprek en vervolgens binnen 10 weken na het eerste gesprek met de behandeling kunt starten.


Elk moment is een nieuw begin. Eindeloos opnieuw beginnen. We veranderen continue. De vraag is hoe we willen veranderen, hoe we willen zijn en hoe we dat kunnen realiseren.


                                                            ‘Wees de verandering die je in de wereld wilt zien’, Mahatma Ghandi


Visie en doelstelling

De meest effectieve en efficiënte wegen vinden om uw doelen te bereiken.

We werken vanuit oplossingsgerichte perspectieven van zoeken naar competentie, kracht en goede bedoelingen.

Oplossingsgericht wil zeggen gericht en direct werken aan eigen oplossingen voor het hier en nu en aan uitbreiden van uw mogelijkheden.